Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Paragrafer

§ 43-68

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-02

Datum när anslaget tas ner

2020-04-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
2 april 2020