Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Paragrafer

§ 29-42

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-01

Datum när anslaget tas ner

2020-04-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
1 april 2020