Kungörelse Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Tillstånd att ersätta Ryfors övre och Ryfors nedre vattenkraftverk med ett nytt
vattenkraftverk i Tidan, Ersered 1:14 och 1:17

Dom från Växjö tingsrätt rörande miljömål (pdf)

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-29

Datum när anslaget tas ner

2020-02-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020