Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-13

Paragrafer

§ 1-12

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-20

Datum när anslaget tas ner

2020-02-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2020