Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 66-76

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-01-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
18 december 2019