Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Paragrafer

§ 66-76

Datum när anslaget sätts upp

2019-12-18

Datum när anslaget tas ner

2020-01-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2019