Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Paragrafer

§ 139-149

Datum när anslaget sätts upp

2019-11-01

Datum när anslaget tas ner

2019-11-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2019