Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-15

Paragrafer

§ 50-57

Datum när anslaget sätts upp

2019-10-17

Datum när anslaget tas ner

2019-11-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2019