Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 106-107

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-18

Datum när anslaget tas ner

2019-10-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019