mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

wifi mullsjömatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönsimhalllagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivtrollehöjdskolannattvandringlediga jobbbygglovfriluftsfrämjandetvandring till trollsjönledighetsansökanmullsjö simhall

Medborgarenkät

Datum: 2018-12-02 Kategori: Trygghet & säkerhet

Svara på en medborgarenkät för en tryggare kommun!

Dina erfarenheter och synpunkter kring otrygghet i kommunen är betydelsefulla för arbetet med att minska lokala problem, brottslighet och öka tryggheten i vår kommun.

Därför har Mullsjö kommun i samarbete med polisen tagit fram en medborgarenkät där du som invånare har möjlighet att ge din åsikt.

- Det viktigt att vi får reda på invånarnas erfarenheter och upplevelser av otrygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker, säger kommundirektören Lennie Johansson.

När vi fått in svar från enkäten kommer vi att utvärdera för att få en bättre överblick och kunna sätta in anpassade insatser från både polis och kommun för att du som invånare ska känna dig tryggare.

Bakgrund till enkäten

Mullsjö kommun uppdaterar sitt delprogram för det brottsförebyggande arbetet inför den nya mandatperioden. Detta delprogram skall beskriva hur kommunens resurser gemensamt, och tillsammans med polisen, skall jobba de närmsta fyra åren med trygghetsskapande åtgärder i vår kommun. 

Trygg och säker kommun

Mullsjö kommun och polisen har en gemensam målsättning att Mullsjö kommun skall vara en trygg och säker kommun att bo och leva i. I delprogrammet ”Brottsförebyggande” kommer målsättningarna under respektive fokusområde och vem som har huvudansvaret för genomförandet att framgå. 

Skicka oss ditt svar senast den 10 december

Här svarar på du medborgarenkäten (stängd efter den 10 december)

Enkäten har fem frågor och ditt svar är anonymt.

Du kan även hämta enkäten och lämna in ditt svar hos Infocenter. Vill du hellre posta ditt svar, så går det också bra. Postadress: Mullsjö kommun, BOX 800, 565 18 Mullsjö och märk kuvertet "Medborgarenkät".

Julmarknaden 9/12- passa på att diskutera med oss!

Under Lions julmarknad har du möjlighet att diskutera trygghet och säkerhet i kommunen med polisen och kommundirektör. Marknaden håller öppet på torget i Mullsjö centrum kl.14:30-16:00.

2018-11-30 av: Kommundirektör