mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

vårdcentralenmatsedelvinster från lördagens nattvandring vid trollsjönlediga jobblagkrav på efaktura till kommunenppettider och taxa tervinningcentralenintranetfiberutbyggnad i mullsjö kommunsimhallens öppettiderdiarium och arkivvandring till trollsjönnattvandringsimhallbygglovfriluftsfrämjandetwifi mullsjöledighetsansökanmullsjö simhall

Asfaltering längs Brunns- och Dalskogsvägen

Datum: 2018-07-05 Kategori: Trafik & infrastruktur

Asfaltering av Brunns- och Dalskogsvägen påbörjas 9 juli. Tänk på att sänka hastigheten längs sträckan under arbetets gång.

Ny beläggning av asfalt på Dalskogsvägen och breddning av gång- och cykelstråk av Brunnsvägen påbörjas från och med måndag den 9 juli. 

Ny asfaltering planeras även på gång- och cykelväg mellan Tall-/Ekgatan, under tunneln Bosebyleden via Dalskogsvägen till Brunnsvägen samt den lilla gång- och cykelvägen mellan Brunnsvägen och Ängsgatan, grönområdet bakom Björkgården.

Trafiksäkerheten ska öka

Målet med dessa åtgärder är att säkerställa kommunens fortsatta gatuunderhåll, och att förbättra trafiksäkerheten för alla inom området.

Sänk hastigheten

Ta hänsyn till anläggningsarbetet samt personalens säkerhet längs den aktuella vägsträckan genom att sänka hastigheten i de aktuella områdena. 

Parkeringsförbud under dagtid

Respektera att det råder parkeringsförbud dagtid längs Brunns- och Dalskogsvägen så länge arbetet pågår. 

Se kartbilder över de planerade asfalteringsarbeten som påbörjas den 9 juli via pdf-fil i dokumentrutan.

2018-07-05 av: Yvette Tidefors