mullsjö logotyp

Populäraste sökningarna

tieto educationmullnetskolstartskolstart på trollehöjdskolanbiblioteksimhallens öppettidertietoppettider och taxa tervinningcentralenreglementehamid zafar utsedd till årets svenskryfors i dag och dess historialediga jobbvårdcentralensjälvservicesimhallensimhallintranetbygglov

19/12 långstänger sortergården (återvinningscentralen)

Datum: 2017-12-17 Kategori: Bygga, bo & miljö, Kommun & politik

Sortergården stänger 19/12 och öppnar igen 15/1 2018 i ny regi. Du får tillgång till 11 sortergårdar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner.

Sortergården, nuvarande Återvinningscentralen, i Mullsjö kommer att vara stängd från och med 19/12, vecka 52 till och med vecka 2, 2018. Öppnar i ny regi måndagen 15/1 2018 kl. 12-19. Under tiden har du tillgång till 9 sortergårdar i Jönköpings kommun. June Avfall & Miljö AB tar hand om avfallsverksamheten i tre kommunerna Mullsjö, Habo och Jönköping. Samgåendet ska ge dig som invånare en bättre och mer miljövänlig avfallshantering.

Från och med 19/12, vecka 51 till och med vecka 2 är sortergården i Mullsjö stängd.

Sista öppettiden i år är måndag 18/12 kl. 13-18
Första öppettiden 2018 är 15/1 kl. 12-19

Nya öppettiderna från och med 2018 är följande:
Måndagar och onsdagar: 12-19
Lördagar: 9-15

Från och med 19/12 kan du sortera på någon av Jönköpings 9 sortergårdar. Info om sortergårdarna i Jönköpings kommun hittar du på: Avfall, sortering och återvinning, Jönköpings kommun

Sortergården i Habo kommer också att hållas stängd under vecka 1. Du kan sortera på Habos sortergård med start vecka 2. Info om sortergården i Habo hittar du på: Sibbabo återvinningscentral, Habo kommun

Du får tillgång till 11 sortergårdar

Från och med 15/1 2018 kan du lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner. 

Den 1 januari 2018 övergår driften av sortergårdarna och återvinningscentralerna i de tre kommunerna till June Avfall & Miljö. De kommer då att kallas sortergårdar i hela området. Sortergårdarnas öppettider skickas i separat utskick i början av år 2018 till samtliga hushåll och de kommer även att finnas på juneavfall.se

Återvinningsstationerna i Mullsjö kommun finns kvar som vanligt

På Återvinningsstationerna kan du alltid sortera papper, plast, glas och metall.

Info om återvinningsstationerna i Mullsjö kommun hittar du på: Återvinningsstationer 

Avfall och återvinning i ny regi från och med 2018

June Avfall & Miljö AB övertar utförandet av avfallshanteringen sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamheten i Mullsjö kommun. Fram till årsskiftet vänder du dig till Mullsjö Energi & Miljö AB med dina frågor kring avfall och återvinning, avfallsfrågor. Efter årsskiftet vänder du dig till June Avfall & Miljö AB, se kontaktuppgifter i kontaktrutan. 

June Avfall & Miljö AB är ett nybildat bolag som ägs gemensamt av Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Syftet med sammangåendet är att utveckla och förbättra avfallsverksamheten i de tre kommunerna för att kunna ge dig som invånare en bättre och mer miljövänlig avfallshantering. Förändringen innebär att du kan lämna ditt grovavfall på samtliga 11 sortergårdar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun. 

Långstängd för överlämning

Stängning av återvinningscentralen denna period beror på att nuvarande entreprenör BEGES och June Avfall ska kunna göra ett skifte med containrar och övrig utrustning på gården. 

Sophämntning och slamtömning

June Avfall och Miljö AB ansvarar för att hämta in avfall och slam från samtliga hushåll i kommunen. Ansvaret gäller både insamling från villahushåll och från hyres- och bostadsrätter. June Avfall och Miljö AB kommer att erbjuda samtliga villahushåll 2 olika abonnemang. 

  1. Abonemang för fastighetsnära insamling. Gäller insamling av förpackningar, sortering av matavfall, hemkompost 

  2. Abonnemang för osorterat avfall

Information, priser och valblankett kommer att skickas ut till samtliga hushåll under vecka 2 2018.

Vid årsskiftet lanseras bolagets nya webbplats: juneavfall.se 

Hämtning av hushållsavfall under jul- och nyårshelgen 

Avvikande hämtning av hushållsavfall i Mullsjö kommun under vecka 52, 26-28/12 samt Nyårsdagen 1/1. Sophämtning planerad på nyårsdagen 1/1 (röd dag) hämtas 2/1. Information om avvikande hämtning under vecka 52, hittar du på: Helgtömning

2017-12-08 av: Annika Tompa Pálffy