mullsjö logotyp

Logotypservice

Regler för användning av Mullsjö kommuns officiella märke

Mullsjö kommuns officiella märke, eller delar därav, får aldrig användas av andra företag, organisationer, föreningar eller privatpersoner.

Kommunens officiella märke är ett registrerat varumärke, därmed varumärkesskyddat. Användningen av logotypen och kommunvapnet avgör kommunen själv, vilket sker genom delegation från kommunstyrelsen. Medgivande dvs. tillstånd krävs för att få använda logotypen. Missbruk är straffbart.

Beslut: KSAU (Kommunstyrelsens allmänna utskott) 2013-05-30 samt KS (Kommunstyrelsen) 2013-08-18 KS § 150  

 

Medgivandeförfrågan

för användning av logotypen ställs till:

Kommunikationsansvarig, se kontaktuppgifter i kontaktrutan. 

 

Grafisk profil

Mullsjö kommuns grafiska profil ska vara till hjälp i arbetet med att tydliggöra Mullsjö kommuns varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikation kring stadens verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt. Logotypen ska finnas med i all kommunikation. Då blir Mullsjö kommun en tydlig avsändare. Mullsjö kommuns logotyp får endast användas då Mullsjö kommun är avsändare. Tillstånd för andra än Mullsjö kommuns egna verksamheter att använda logotypen kan endast ges av Mullsjö kommuns kommunikationsansvarigavdelning.

Byråer och andra som producerar informationsmaterial åt Mullsjö kommuns förvaltning och verksamheter kan ladda ner logotypen här nedan, efter inhämtad medgivande.

Utgångspunkten är att grundlogotypen i 4-färg ska användas. Finns det ingen möjlighet att använda grundlogotypen ska den enfärgade logotypen väljas. Här finns två varianter: en svart och en inverterad, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund. Den enfärgade svarta logotypen får enbart tryckas i svart, inga andra färger får förekomma.

Logotypens olika utföranden

Logotypen ska så ofta det är möjligt användas i 4-färg, exakta färgangivelser finns i avsnittet Färger här nedan. Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund ska den negativa logotypen användas.

Friytor

För att Mullsjö kommuns logotyp ska uppfattas tydligt ska den alltid omges av en friyta. Där får inte finnas text, illustrationer eller dylikt. Information om hur stor friytan ska vara finns i grafiska profilen.

Ladda ner:

4-färg:  EPS-format   PNG - 1000px bred PNG - 500px bred
Dekorfärg: EPS-format    
Svart: EPS-format PNG - 1000px bred PNG - 500px bred
Negativ:  EPS-format  PNG - 1000px bred PNG - 500px bred

 

Färger

Mullsjö kommuns grafiska profil har 4 färger - 2 primära och 2 komplementfärger. Det är viktigt att det inte är exempelvis vilken blå färg som helst utan just den som är angiven här under. Att hålla färgerna rätt, är lika viktigt som att logotypen i sig används på rätt sätt och att typsnittet alltid är detsamma. Har du frågor kring användningen av färger, kontakta informationsavdelningen på Mullsjö kommun.

Mellanblå Färgkoder  
  CMYK:        100/44/0/0
  Pantone: 3005 C
  RGB:  0/113/187
  HEX: #0071bb
  RAL: 5015
Grön Färgkoder  
  CMYK:  66/12/100/0
  Pantone:  369 C
  RGB: 101/165/50
  HEX:   #65a532
  RAL:  RAL 6018
Orange Färgkoder  
  CMYK:  0/57/71/0
  Pantone:  1575 C 
  RGB: 255/137/71
  HEX:   #ff8947
  RAL:  2003
Grå  Färgkoder  
  CMYK:  0/0/0/15
  Pantone: Cool Gray 1C
  RGB: 226/225/221
  HEX: #e2e1dd
  RAL: 7047

                

Typografi

Typsnitten är valda för att spegla Mullsjö kommun, med mottagaren i fokus. Därför har vi valt Garamond för löpande text, vilket är ett ytterst läsvänligt typsnitt. För rubriker använder vi främst olika varianter av Arial. Detta för att skapa en dynamik mellan rubrik och löptext.


Senast uppdaterad: 2018-03-06 Ansvarig: Lena Arnoldsson