mullsjö logotyp

Gata- /Parkkontoret

Gata- /Parkkontoret företräder kommunen som huvudman för och förvaltar kommunala gator och G/C-vägar, parker och grönytor samt kommunens skogar i såväl Mullsjö som Sandhem. Samverkan sker kontinuerligt med Trafikverket som äger och sköter driften av de större genomgående vägarna.

Det dagliga arbetet består i huvudsak av:

  • Planering, byggande och förvaltning av gatu- och G/C-vägnätet.
  • Ansvar för det praktiska trafiksäkerhetsarbetet.
  • Skötsel av parker och övriga grönytor, inklusiva kommunala lekplatser.
  • Förvaltning av kommunägda och stiftelseskogar i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd skogsbruksplan.

 

Läs mer om gator och trafik 

Läs mer om parker och natur 


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Esbjörn Petersson