mullsjö logotyp

Socialtjänst och hälso- och sjukvård

Verksamheten består av:

  • Äldreomsorg, leds av enhetschefer, Helen Ankar, Carina Börjesson, Magdalena Andersson
  • Funktionshinderomsorg, leds av Programområdeschef 
  • Utredningsenheten ÄO/FO, leds av tf. enhetschef Marianne Hakeberg
  • Individ- och familjeomsorg, leds av  IFO-chef Fredrik Axelsson
  • Hälso- och sjukvård, leds av enhetschef Eva Örnskog

Inom socialtjänstens centrala kommunförvaltning finns även verksamhetsutvecklare Madelene Ericsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Agneta Sahlberg.


Senast uppdaterad: 2018-11-21 Ansvarig: Lena Svenningsson