mullsjö logotyp

Socialtjänst och hälso- och sjukvård

Verksamheten består av:

  • Äldreomsorg, leds av enhetschefer, Helen Ankar, Carina Börjesson, Magdalena Andersson
  • Funktionshinderomsorg, leds av Programonrådeschef Ann-Sophie  Lundström
  • Utredningsenheten ÄO/FO, leds av enhetschef Susanne Andersson Lilja
  • Individ- och familjeomsorg, leds av Programområdeschef Helena Stenow
  • Hälso- och sjukvård, leds av enhetschef Helena Rydberg

Inom socialtjänstens centrala kommunförvaltning finns även verksamhetsutvecklare Madelene Ericsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Agneta Sahlberg.

2017-10-26 Innehåll: Lena Svenningsson   Publiceringsansvarig: Agneta Sahlberg