mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 20 augusti

Kommunfullmäktige tisdagen den 20 augusti 2019

1. Upprop (Mp3 1 MB)

2. Val av justerare (Mp3 69 kB)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 68 kB)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 84 kB)

5. Avgifter omsorg 2020_ Mullsjö kommun ( MP3 8 MB)

6. Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020 (Mp3 1 MB)

7. Parkeringsföreskrifter - kontroll av att parkeringstillstånd och bestämmelser efterföljs i Mullsjö kommun (Mp3 16 MB)

8. - 14. Återremitering (Mp3 9 MB)

15. Motion - införa klasseniorer i Mullsjö kommun ( Mp3 1 MB)

16. Motion - Införa terminskort i Mullsjö Simhall ( Mp3 1 MB)

17. Motion om utredning och eventuellt införande av rabatterade buss_tågkort mm ( Mp3 1 MB)

18. Motion om uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag åt nämnder och styrelser med anledning av detta ( Mp3 1 MB)

19. Motion - servera smör till våra barn och gamla ( Mp3 2 MB)

20. Motion - teknikgård ( Mp3 1 MB)

21. Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande bifallen motion (Mp3 576 kB)

22. Redovisning av 2018 års partistöd (Mp3 3 MB)

23. Ekonomisk månadsuppföljning juli 2019 (Mp3 374 kB)

24. Valärende 2019 (Mp3 693 kB)

25. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 886 kB)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-08-23 Ansvarig: Lena Arnoldsson