mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 28 maj

Kommunfullmäktige tisdagen den 28 maj 2019

1. Upprop (Mp3 1 MB)

2. Val av justerare (Mp3 112 kB)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 113 kB)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 153 kB)

5. Information om miljöutbildning ( MP3 12 MB)

6. Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (Mp3 629 kB)

7. Reglementen för Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner (Mp3 5 MB)

8. Projektering_Exploatering av Ruders Hagar, etapp 4 (Mp3 kB)

9. Begäran om pengar till ventilation, Gunnarsboskolans kök och matsal ( Mp3 17 MB)

10. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2018 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län (Mp3 528 kB)

11. Medborgarförslag - Valborgsmässofirande 2020 (Mp3 616 kB)

12. Förteckning över diarieförda motioner som inte slutbehandlats 2019 (Mp3 750 kB)

13. Förteckning över diarieförda medborgarförslag som inte slutbehandlats 2019 (Mp3 388 kB)

14. Ekonomisk månadsuppföljning 2019 (Mp3 536 kB)

15.Redovisning av besparingsförslag (Mp3 33 MB)

16. Valärende 2019 (Mp3 941 kB)

17. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 576 kB)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-06-03 Ansvarig: Lena Arnoldsson