mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 29 januari

Kommunfullmäktige tisdagen den 29 januari 2019

1. Upprop (Mp3 1 MB, 03:42 min)

2. Val av justerare (Mp3 72 kB, 00:10 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 113 kB, 00:16)

4. Avtackning av avgående politiker (Mp3 5 MB, 11:23)

5. Godkännande av ärendelista (Mp3 390 kB, 00:57)

6. Information om situationen inom socialtjänsten (Mp3 27 MB, 01:07:31)

7. Funktionshinderplan 2019 _ 2022 för Mullsjö kommun (Mp3 356 kB, 00:52)

8. Motion _ Motions_ samt ridväg från Mullsjö till Gravsjö _ svar (Mp3 1,42 MB, 03:33)

9. Motion _ Garanterad plats på äldreboende _ svar ( Mp3 8 MB, 20:43)

10. Medborgarförslag - Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering _ svar (Mp3 4 MB, 09:08)

11. Medborgarförslag om digital termometer för allmänheten som visar utetemperatur i centrum _ svar (Mp3 4 MB, 08:58)

12. Förslag till VA-taxa 2019 (Mp3 2,18 MB, 05:27)

13. Val av ersättare till kommunstyrelsen mandatperioden 2019_2022 (Mp3 2 MB, 03:25)

14. Interpellation till socialnämndens ordförande angående höjda hyror för de äldre (Mp3 10 MB, 23:05)

15. Inkallelseordning i nämnder och styrelser under mandatperioden 2019_2022 (Mp3 2,5 MB, 05:30)

16. Val av ytterligare representant och ersättare till Stiftelsen Ryfors Gammelskog (Mp3 4 MB, 08:56)

17. Val av ledamot och ersättare till Media CenterJönköpings län mandatperioden 2019_2022 (Mp3 595 kB, 01:27)

18. Val av stämmoombud till Mullsjö omsorgsbostäder mandatperioden 2019_2022 (Mp3 329 kB, 00:48)

19. Ärende utgått

20. Val av överförmyndare och ersättare mandatperioden 2019_2022 (Mp3 225 kB, 00:32)

21. Borgerliga vigselförrättare (Mp3 5,18 MB, 12:57)

22. Motion _ Inför lokalt förbud mot tiggeri i Mullsjö kommun (Mp3 2 MB, 04:21)

23. Ärende utgått

24. Delgivningar till kommunfullmäktige 2019 (Mp3 800 kB, 01:57)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2019-02-04 Ansvarig: Lena Arnoldsson