mullsjö logotyp

Ljudfiler från KF sammanträde 28 november

Kommunfullmäktige, tisdagen den 28 november 2017

 

1. Upprop (Mp3 1 MB, 02:14 min) 

2. Val av justerare (Mp3 78 kB, 00:11 min)

3. Justeringens tid och plats (Mp3 134 kB, 00:19 min)

4. Godkännande av ärendelista (Mp3 6 MB, 15:38 min)

5. Antagande av Översiktsplan 2017 (Mp3 16 MB 41:43 min)

6. Medborgarförslag, webbsända kommunfullmäktiges sammanträden (Mp3 2 MB, 03:55 min)

7. Medborgarförslag om anläggande av större lekplats (temalekplats) (Mp3 2 MB, 04:19 min)

8. Medborgarförslag - trafiksäkerhet med övergångsställe och trottoarer (Mp3 630 kB, 01:32 min) 

9 och 10. Budget 2018, förslag från Sverigedemokraterna och budget dokument för Budget 2018 (Mp3 27 MB, 01:06:56 min)

11. Taxor för räddningstjänsten 2018 (Mp3 2 MB, 03:34 min)

12. Medborgarförslag om utökade öppettider och resurser på fritidsgården, svar (Mp3 4 MB, 09:02 min)

13. Interpellation angående uthyrning av Margaretas Parks gemensamhetslokaler, svar (Mp3 3 MB, 05:58 min)

14. Interpellation angående inköp av tomtmark (Mp3 323 kB, 00:47 min)

15. Redovisning från parlamentariska beredningen angående politisk organisation och reglemente för arvoden och ersättningar m.m. till förtroendevalda i Mullsjö kommun (Mp3  6 MB, 13:08 min)

16. Motion om kulturhus (Mp3  1 MB, 02:55 min)

18. Delgivningar (Mp3  1,5 MB, 03:19 min)

 

Ljudfilerna är i Mp3-format och spelas upp i den spelare i datorn som hanterar sådana filer, till exempel Windows Media Player eller Winamp. Klicka på ärendet i listan nedan för att öppna aktuell ljudfil.

Har du Google Chrome som webbläsare? Välj då hellre Internet explorer som webbläsare och spela upp ljudfilerna via Windows Media Player. Har visat sig fungera bäst för att spela upp våra ljudfiler med.

Eventuellt måste du spara ljudfilen på den egna datorn för att kunna lyssna på den. För att spara ska du högerklicka på ärendet och välja "Spara mål som" alternativt klicka på ärendet och välja alternativet spara filen, sedan ange mål var filen ska sparas.

Efter att du har sparat kan du lyssna genom att spela upp filerna från din dator eller bärbar media (exempelvis usb-minne) där du har sparat filen.


Senast uppdaterad: 2017-12-01 Ansvarig: Lena Arnoldsson