mullsjö logotyp

Tidigare medborgarförslag

Nedan hittar du samtliga inkomna medborgarförslag från tidigare år.

När medborgarförslaget har behandlats av kommunfullmäktige lämnas det vidare till det mest lämpade utskottet, nämnden eller kommunstyrelsen för utredning. Utredningstiden beror på förslagets omfattning.

Efter utredning från utskott, nämnd eller kommunstyrelse fattas beslut i kommunfullmäktige och beslutet publiceras cirka en vecka efter sammanträdet.

I normalfallet kan det politiska beslutet se ut på något av följande tre sätt:

  • Förslaget ska genomföras

  • Förslaget är besvarat. Betyder att kommunen just nu håller på att se över saken, alternativt att det sedan tidigare är infört i verksamheten, eller samordnar det med något annat liknande ärende.

  • Förslaget avslås. Betyder att kommunen inte kommer att genomföra förslaget.

 Diarienummer   Registrerat  Förslag   Förslagslämnare  Nämnd   Beslut

 2019

 

 

 

 

 

 2019/1060

 2019-02-28

 Låt lokala konstnärer smycka elskåpen i Mullsjö och Sandhem

 Marja-Liisa Dorff

 Kommunfullmäktige

 § 70

2019-04-23

 2018

 

 

 

 

 

2018/1153

2018-04-23

 Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering

 Brita Broberg

 

AU


 

2018/1254

2018-08-15

Mötesplats vid badparken i Mullsjö

 Johanna   Willstrand

 Kommunfullmäktige

  § 187

2018-12-18

 

2018/1265

 

2018-09-05

 Parkeringsförbud på Mauritz väg

 Lars Hultgren

 Kommunfullmäktige

 § 37

2019-03-26

 2018/1289

2018-10-01

 Bygga rullskridsko/skatingbana inomhus

 Ronja Klintberg

 Kommunfullmäktige

 § 25

2019-02-26

 2017

         
Diarienummer   Registrerat  Förslag 

Förslagslämnare 

 Nämnd 

 Beslut 

2017/1135 2017-05-23

Medborgarförslag om utökade öppettider och resurser för fritidsgården, alla veckans dagar

Jenny Hultgren

Kommunfullmäktige

 § 140

2017-12-05

2017/1175 2017-07-04

Medborgarförslag angående uppförande av ett nytt 55+ boende

Gunda Gillek

Socialnämnd

Kommunstyrelsen

 

2017/1265 2017-10-16

Medborgarförslag - Trafiksäkerhet med övergångsställen och trottoarer

Frida Abrahamsson

Kommunfullmäktige

 § 57
2018-05-22

2017/1266 2017-10-18

Medborgarförslag - Anläggande av större lekplats (temalekpark)

Frida Abrahamsson

Kommunstyrelsen 

 § 58
2018-05-22

2017/1285 2017-11-09

Medborgarförslag om webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde

Johan Kyrkeryd

 Allmänna utskottet

 

2017/1303 2017-11-23

Medborgarförslag - anläggande av linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem

Mats Jellback

 Kommunfullmäktige

 § 119

2018-10-30

2017/1322 2017-12-05 Medborgarförslag om digital termometer för allmänheten som visar utetemperatur i centrum 

Henry Svensson

 Kommunfullmäktige

 § 7

2019-01-29

2017/1333 2017-12-14 Medborgarförslag angående solcellspaneler för att spara pengar

Jan-Åke Thim

 Kommunfullmäktige

 § 60
2018-05-22

 

         
Senast uppdaterad: 2019-01-28 Ansvarig: Lena Arnoldsson