mullsjö logotyp

Reglemente för pensionärsrådet

Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Mullsjö kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-11-27 § 83, reviderat 2007-08-07 § 64,2010-05-25 § 66, 2011-02-22 § 5, reviderat 2015-04-21 § 45.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Syfte
  • Arbetsuppgifter
  • Rådets sammansättning
  • Organisation och arbetsformer
  • Ekonomi
  • Ändring av reglemente
  • Fastställelse
  • Utbildning

Senast uppdaterad: 2016-03-21 Ansvarig: Administrativa enheten