mullsjö logotyp

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen i Mullsjö kommun. Antaget av kommunfullmäktige 28 mars 2019.

Om inget annat sägs om kommunstyrelsen i kommunallagen, förvaltningslagen och övriga lämpliga  författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

 • Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 • Styrelsens övergripande uppgifter 
 • Styrelsens styrfunktion 
 • Styrelsens uppföljningsfunktion
 • Företag och stiftelser
 • Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens verksamheter

 • Ekonomi och medelsförvaltning
 • Personalpolitik 

Särsklida uppgifter

 • Processbehörighet 
 • Krisledning och höjd beredskap
 • Arbetslöshetsnämnd
 • Arkivmyndighet 
 • Anslagstavla och webbplats 
 • Författningssamling 
 • Personuppgiftsansvarig
 • Övriga uppgifter 

Delegering från kommunfullmäktige 

 • Sammansättning 
 • Ordföranden 
 • Kommunalråd 
 • Delgivning 
 • Undertecknande av handlingar 
 • Utskott 

Senast uppdaterad: 2019-05-29 Ansvarig: Administrativa enheten