mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Reglemente för Miljönämnden i Mullsjö och Habo kommuner

Reglemente för Miljönämnden i Mullsjö och Habo kommuner. Beslutat av kommunfullmäktige i Mullsjö den 26 maj 2015 § 69. 

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur reglementets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Allmänt om miljönämndens uppgifter

  • Ekonomi och medelsförvaltning

  • Delegering från fullmäktige

  • Processbehörighet

  • Uppdrag och verksamhet


Senast uppdaterad: 2016-12-12 Ansvarig: Agneta Martinsson