mullsjö logotyp

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Allmänna anvisningar till barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-10, § 155, reviderad av Barn- och utbildningsnämden den 19 september 2016, § 90

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur delegationsordningens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Undervisnings- och elevärenden - alla skolformer 
  • Undervisnings- och elevärenden - särskolan
  • Undervisnings- och elevärenden - de frivilliga skolformerna
  • Omsorger om barn och ungdom
  • Ekonomi 
  • Övriga ärenden 
  • Personalärenden

Senast uppdaterad: 2016-10-03 Ansvarig: Administrativa enheten