mullsjö logotyp

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning inklusive allmänna anvisningar. Antagen den 6 maj 2019.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur delegationsordningens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Undervisnings- och elevärenden - alla skolformer 
  • Undervisnings- och elevärenden - särskolan
  • Undervisnings- och elevärenden - de frivilliga skolformerna
  • Omsorger om barn och ungdom
  • Ekonomi 
  • Övriga ärenden 

 


Senast uppdaterad: 2016-10-03 Ansvarig: Administrativa enheten