mullsjö logotyp

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB

Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB. Godkänd av kommunfullmäktige 2006-08-29, § 71. Antagen av bolagsstämma 2006-09-19. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-05-26, § 63 och 2015-09-22, 135.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur bolagsordningens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Firma
 • Styrelsens säte
 • Verksamhetsföremål
 • Ändamålet med bolagets verksamhet
 • Aktiekapital
 • Aktiebelopp och antal aktier
 • styrelse
 • Revisorer
 • Lekmannarevisorer
 • Kallelse till Bolagsstämma
 • Ärenden på årsstämma
 • Räkenskapsår
 • Firmateckning
 • Kommunstryrelsens rätt till information
 • Fullmäktiges rätt att ta ställning
 • Ändring av bolagsordning

Senast uppdaterad: 2016-03-30 Ansvarig: Matias Benér