mullsjö logotyp

Policy för inköp

Policy för inköp och upphandling. Beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-09.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur policyns innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Mullsjö kommuns policy för inköp och upphandling – för en god affär!

  • Inköp som strategiskt verktyg

  • Effektiva inköp

  • En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens

  • Rättssäker offentlig upphandling

  • Innovationer och alternativa lösningar

  • Miljömässigt ansvarsfull upphandling

  • Upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle


Senast uppdaterad: 2018-06-12 Ansvarig: Paul Falkenstam