mullsjö logotyp

Intraprenader

Intraprenader. Policy och riktlinjer. Antagna av kommunfullmäktige 2009-05-26, § 43.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur policyns innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Policy
 • Riktlinjer
 • Ansvar och befogenheter
 • Organisation
 • Personal
 • Utbildning
 • Lokaler
 • Ekonomi
 • Investeringar
 • Policyer, planer och riktlinjer
 • Tvister

Senast uppdaterad: 2016-03-29 Ansvarig: Hillevi Lindström