mullsjö logotyp

Policy för brandskydd

Policy och riktlinjer för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-21 § 60

Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver vad som anges i policyn. 

Mullsjö kommun bedriver verksamheter som berör många människor. Brand eller andra hotbilder i en kommunal verksamhet kan medföra allvarliga konsekvenser för invånare och anställda som bor och vistas i kommunen. 

 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur policyns innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning
  • Organisation
  • Dokumentation av brandskyddsarbetet
  • Utbildning
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Ambitionsnivå för Mullsjö kommun

Senast uppdaterad: 2016-07-21 Ansvarig: Peter Qvarnström