mullsjö logotyp

Alternativa driftsformer

Alternativa driftsformer. Policy, riktlinjer och förklaringar. Antagna av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 71.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur policyns innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Policy
  • Riktlinjer
  • Alternativa driftsformer, allmänt
  • Principer för införande av alternativa driftsformer
  • Beslut om marknadsföring
  • Upphandlingsprocessen
  • Förklaringar, bilaga 1
  • Alternativa driftsformer, begrepp, bilaga 2

Senast uppdaterad: 2015-12-16 Ansvarig: Administrativaenheten