mullsjö logotyp

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Reviderat av kommunstyrelsen 2018-09-12.

Här har vi samlat några av huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Arbetsmiljöpolicy 

  • Övergripande arbetsmiljömål

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - Vad är det?

  • Hälsofrämjande arbete

  • Diskriminering och kränkande särbehandling

  • Hot och våld


Senast uppdaterad: 2019-01-29 Ansvarig: Administrativa enheten