mullsjö logotyp

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering. Antagen i kommunstyrelsens allmänna utskott den 12 december 2013, § 254.

Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke, beredskap och ett förebyggande förhållningssätt och utgå ifrån tre gemensamma grundprinciper pålitlighet, planering och tillgänglighet. Målet är tydlighet, enhetlighet och öppenhet mot våra målgrupper.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Syfte och mål
  • Målgrupp
  • Inriktning
  • Riktlinjer och ansvar
  • Stödformer
  • Kriter för samarbete
  • Beslut om stöd och marknadsföring
  • Sponsring av kommunal verksamhet
  • Beslut om sponsring och avtal

Senast uppdaterad: 2017-03-23 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy