mullsjö logotyp

Riktlinje för hantering av kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom Mullsjö kommun

Antagen av kommunstyrelsen 2018-09-12, § 166. 

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Kränkande särbehandling

  • Trakasserier

  • Sexuella trakasserier 

  • Repressalier

  • Förebyggande arbete

  • Skyldigheter och ansvar

  • Åtgärdsplan

  • Effekter

  • Åtgärder


Senast uppdaterad: 2018-10-26 Ansvarig: Hillevi Lindström