mullsjö logotyp

Riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga

Riktlinjer för föräldrars ekonomiska ansvar vid placering av barn och unga. Antagen av socialnämnden 2018-01-08 § 5.

Riktlinjen innehåller anvisningar för handläggningen av föräldrars ersättning till kommunen för kostnader för dygnsplacerade barn under 18 år. Socialnämnden ansvarar förhandläggningen.

I riktlinjerna framgår det att när ett barn dygnetruntplaceras genom kommunens försorg ska regelmässigt en utredning om föräldrarnas försörjningsförmåga göras och ett beslut om ersättningsbelopp ska fattas för vardera förälder. Föräldrarna ska, så snart det står klart att det kan bli aktuellt med en insats i form av dygnetruntplacering av barnet, informeras om sin ersättningsskyldighet för vården samt om vilka konsekvenser det i övrigt innebär för deras ekonomi.

Se pdf-fil i dokumentrutan för att ta del av hela riktlinjens innehåll.


Senast uppdaterad: 2018-05-16 Ansvarig: Lena Svenningsson