mullsjö logotyp

Riktlinjer angående mutor och bestickning

Riktlinjer angående mutor och bestickning. Fastställd av kommunstyrelsen 2012-01-11. Reviderad av kommunstyrelsen 2015-12-02, § 281.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Inledning
  • Vad säger lagen?
  • Att fundera över
  • Vad du ska tänka dig noga för
  • Vad du ska tacka nej till

Senast uppdaterad: 2015-12-09 Ansvarig: Administrativa enheten