mullsjö logotyp

Kommunikationsstrategi 2016-2018

Strategi beslutad av kommunfullmäktige 2016-01-20. Reviderad 2016-05-31.

Mullsjö kommuns policy för information och kommunikation KF 2011-05-24 § 60 som omfattar kommunens verksamhet och dess aktiebolag likaså gäller även kommunikationsstrategin.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur strategins innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Bakgrund
  • Övergripande riktlinjer
  • Målgrupper och kommunikationsmål
  • Ansvar och roller
  • Budskap

Senast uppdaterad: 2016-08-30 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy