mullsjö logotyp

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen år 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-09-22, § 70.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur planens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Bakgrund
  • Kommunstyrelsens roll
  • Syftet med den interna kontrollen
  • Vad bör en intern kontrollplan för kommunstyrelsen innehålla

Senast uppdaterad: 2015-12-17 Ansvarig: Administrativa enheten