mullsjö logotyp

Handlingsplan för folkhälsa

Handlingsplan för folkhälsa 2015-2019, Folkhälsorådet, Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige 24 november 2015, § 171.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Övergripande mål 1: Alla barn lämnar skolan med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro
  • Övergripande mål 2: Skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper

Senast uppdaterad: 2015-12-04 Ansvarig: Lena Svenningsson