mullsjö logotyp

Brandförebyggande verksamhet

Delprogram till handlingsprogramtrygghet och säkerhet 2015-2018. Antaget av kommunfullmäktige den 2016-02-23 § 10.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Allmänt
 • Att stödja den enskilde
 • Tillsyn LSO och LBE
 • Brandskydd i byggprocessen
 • Rengöring och brandskyddskontroll
 • Tillståndsprövning: Lag om brandfarliga och explosiva varor(LBE)
 • Riskbaserat arbete
 • Brandutredning
 • Remisshantering övriga myndigheter
 • Riskhänsyn i fyskisk planering
 • Kompetens inom den brandförebyggande verksamheten

Senast uppdaterad: 2017-01-17 Ansvarig: Samuel Nyström