mullsjö logotyp

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram, antaget 2013-09-24, § 99 av kommunfullmäktige.

Mullsjö kommuns vision för bostadsförsörjning är att det skall finns goda boendemiljöer för alla i kommunen. Programmet skall förhoppningsvis fungera som underlag för samhällsplaneringen samt dialog inom kommunen, mellan kommuner och olika intressenter.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur programmets innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

  • Befolkning
  • Nuvarande bostadssituation
  • Planerade lägenhetsbyggnationer
  • Aktuella planer
  • Marknadsföring
  • Attraktiva exploateringsområden
  • Markreserver
  • Resurser

Senast uppdaterad: 2016-09-20 Ansvarig: Administrativa enheten