mullsjö logotyp

Äldreomsorgsplan år 2019-2022

Äldreomsorgsplan antagen av kommunfullmäktige 2018-12-18. 

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med uppsatta mål och konkreta aktiviteter inom äldreomsorgen. 
 

Här nedan har vi samlat några av huvudrubrikerna ur dokumentets innehåll. Se pdf-fil i dokumentrutan för att läsa dokumentet i sin helhet.

  • Bakgrund

  • Syfte

  • Kvalité

  • Nationella mål och värdegrund

  • Lokala styrdokument

  • Utvecklingsområden


Senast uppdaterad: 2019-02-22 Ansvarig: Lena Svenningsson