mullsjö logotyp

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mullsjö kommun. Beslutade av kommunfullmäktige 2006-04-25, § 33, reviderade 2012-09-25 § 69.

Här har vi samlat huvudrubrikerna ur föreskriftens innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan.

 • Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
 • Fasta och tillfälliga saluplatser
 • Fördelning av saluplatser
 • Tider för försäljning
 • Innehavarens upplysningsskyldighet
 • Förbud mot försäljning av vissa varor
 • Försäljning av livsmedel
 • Placering av varor, redskap och fordon
 • Renhållning
 • Avgift
 • Överträdelse
 • Gäller från och med 2012-11-01

Senast uppdaterad: 2018-01-26 Ansvarig: Peter Karlsson