mullsjö logotyp

Kommunalråd och oppositionsråd

Förtroendevalda (politiker) och fritidspolitiker

Kommunen styrs genom direktvald politisk församling, så kallad kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. En kommun har en eller flera hel- eller deltidsarbetande politiker. De allra flesta övriga förtroendevalda har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier. 

Kommunalråd och oppositionsråd

En del kommuner använder titlarna kommunalråd och oppositionsråd - i Mullsjö ommun används titlarna kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande för motsvarande uppdrag.

I Mullsjö kommun finns två hel- eller deltidsarbetande politiker:

Linda Danielsson, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande

Henrik Jansson, Moderaterna, kommunstyrelsens vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson socialdelmokrat

Linda Danielsson, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande

Henrik Jansson, Moderaterna, kommunstyrelsens vice ordförande

Henrik Jansson, Moderaterna, kommunstyrelsens vice ordförande


Senast uppdaterad: 2017-12-18 Ansvarig: Lena Arnoldsson