Utvängstorps kyrka

Utvängstorps kyrka, stenkyrka i vitt

Foto: Nicole Morgny Photography

Kyrkan är starkt förknippad med Sankt Sigfrid som på 1000-talet stannade till i bygden på väg norrut. Byggnaden är till stor del från senare hälften av 1100-talet.

Utvängstorps kyrka genomgick en grundlig om- och tillbyggnad år 1838 och fick då det utseende den har idag men stora delar är från senare hälften av 1100-talet.

Predikstolen, en dopängel och klockstapeln är från 1700-talet.

Sankt Sigfrid

Enligt traditionen var det den engelske missionären Sigfrid som kristnade Utvängstorpsborna under 1000-talet och bidrog till att en första liten offerkyrka i trä byggdes.

Sigfrids källa

Sigfrid ska ha stött med sin stav i marken och en källa rann fram. Vid den källan byggde träkyrkan. Källan kan du fortfarande se ett par hundra meter från kyrkan.

Pilgrimsled

Strax intill kyrkan finns en pilgrimsled på drygt tre kilometer.

Kontakt

Utvängstorps kyrka

0392-122 00
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress

Kyrkvägen 9
565 31 Mullsjö

Senast uppdaterad:
20 maj 2024