Rullesås skola

Rullesås skola en höstdag

I Rullesås utanför Sandhem finns den gamla 1800-talsskolan bevarad. Där finns bland annat den magnifika gamla piporgeln kvar.

Vid en renovering av en fastighet i Sjövik hittades av en slump gamla dokument om skolbygget i Rullesås.

Historia

  • Skolan byggdes 1862 efter gåvor av patronerna Johannes Lindberg, Claes Berglund och häradsdomare Anders Johansson.
  • Gården har genomgått om- och tillbyggnader fram till 1960 då skolverksamheten avslutades och Sandhems hembygds- och forniminnesförening tog över skötseln
  • På 60-talet återuppbyggdes den magnifika piporgel från 1877.

Kontakt

Utvängstorps hembygdsförening

Adress

Rullesås skola
565 94 Sandhem

Senast uppdaterad:
20 maj 2024