Coronaviruset (covid-19) – här hittar du samlad information från kommunen.

Mullsjö hembygdsgård

Rött hus med vita knutar bakom gärdsgård

Högt upp på en av Mullsjös kullar ligger Mullsjö hembygdsgård. En fin och välbehållen gård från 1800-talet.

Husen är från mitten av 1800-talet och fungerade som lärarbostad.

Historia

  • Mjölnaren Olof Kron från Ryfors köpte Gunnarsbo gård 1822 för drygt 1 166 riksdaler.
  • Enligt muntlig uppgift ska timret till stugan ha forslats fram 1841.
  • Året efter, 1842 avled Olof Kron. Han testamenterade gården till Nykyrke socken.
  • Det stora huset byggdes 1848 och fungerade som lärarbostad.
  • I början på 1900-talet bodde familjen Adolfsson i hembygdsgården. Bland andra sonen Mauritz som senare fick Mauritz väg uppkallad efter sig.
  • De sista arrendatorerna var syskonparet Karl och Hilma Gustavsson. De slutade med arrendet 1955.

Nykyrke Hembygds- och fornminnesförening

Adress

Gunnarsbovägen 34
565 32 Mullsjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021