Mullsjö hembygdsgård

Rött hus med vita knutar bakom gärdsgård

Högt upp på en av Mullsjös kullar ligger Mullsjö hembygdsgård. En fin och välbehållen gård från 1800-talet.

Husen är från mitten av 1800-talet och fungerade som lärarbostad.

Historia

  • Mjölnaren Olof Kron från Ryfors köpte Gunnarsbo gård 1822 för drygt 1 166 riksdaler.
  • Enligt muntlig uppgift ska timret till stugan ha forslats fram 1841.
  • Året efter, 1842 avled Olof Kron. Han testamenterade gården till Nykyrke socken.
  • Det stora huset byggdes 1848 och fungerade som lärarbostad.
  • I början på 1900-talet bodde familjen Adolfsson i hembygdsgården. Bland andra sonen Mauritz som senare fick Mauritz väg uppkallad efter sig.
  • De sista arrendatorerna var syskonparet Karl och Hilma Gustavsson. De slutade med arrendet 1955.

Kontakt

Nykyrke Hembygds- och fornminnesförening

Adress

Gunnarsbovägen 34
565 32 Mullsjö

Senast uppdaterad:
28 maj 2024