Eriksgatuleden

Eriksgatuleden

Här finns Sveriges största sammanhängande hålvägssystem, en del av den gamla Eriksgatuleden. Vandra genom ett stycke unik kulturhistoria.

Du kan vandra på delar av de medeltida ridvägarna, en 7 kilometer lång vandringsled.

Idag kan vi följa spåren efter kungar, riddare och vandrare. Hålvägar i landskapet avslöjar var gång- och ridstigarna gick.

Leden startar (eller slutar om du så vill) vid Sandhems kyrka eller i närheten av Slättäng vid riksväg 47. Kulturmiljöområdet omfattar även Ljunghems backar med många fornlämningar.

Under medeltiden valdes kungarna på olika landskapsting. De red alltså på så kallad Eriksgata.

Så syns hålvägen

Särskilt väl syns hålvägarna i sluttande terräng där markslitaget varit som störst. På sådana platser ser hålvägarna ut som djupa diken och kan vara upp till tre meter djupa. I flackare terräng är de mer skålformade och bara någon eller några decimeter djupa.

Ibland rör det sig om enstaka hålvägar men det finns också ”flerfilssystem” där flera hålvägar ligger bredvid varandra. Flera sådana platser ligger i Sandhems socken i Mullsjö kommun.

Kymbo tall - en del av Eriksgatuleden

I barrskogsområdet Kymbo tall finns spår av minst 1 000 år gamla hålvägar. Kymbostigarna är en del av de så kallade eriksgatorna.

Kvarnarna vid Tidan

Kvarnarna vid Tidan, dit hålvägarna säkerligen har lett, är omnämnda redan under förra hälften av 1500-talet. På många ställen kan du se flera parallella stigar, en följd av att de resande tog den torraste och bästa sträckan.

Senast uppdaterad:
31 augusti 2022