Vandra

Man vandrar på skogsled

Observera att Pinnabron är i behov av renovering så var uppmärksam om du väljer att använda den.

Ge dig ut på tur i Mullsjö kommuns fantastiska natur. Välj mellan korta dagsetapper eller längre vandringar.

Kartor och mer utförlig information om vandringlederna finns på vår webbapp Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Skaraborgsleder.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På krönet av Hökensås, där Habo, Mullsjö och Tidaholms kommuner möts, ligger Baremosse. Ett myrmarksområde med intressant flora och ett rikt fågelliv.

Mossen är sedan ett antal år tillbaka ett naturreservat med en för vår landsdel unik flora och fauna.

Parkering finns vid Baremosse.

Mer information

Lansstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En 6 kilometer lång slinga i ett omväxlande skogslandskap utmed bland annat vackra Trollsjön och Stråken. Leden går till större delen över den lättvandrade Gyljerydsmon med några få kortare stigningar.

Blå spåret startar vid Hotel Mullsjö.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du går längs Eriksgatuleden kan du bokstavligen känna tidens vingslag.

Sträckan är 7,2 kilometer lång och du följer den gamla tidens färdvägar som bestod av ridstigar. Dessa så kallade hålvägar kring Sandhem har använts i minst tusen år och ser ut som stora vågor som på sin väg genom landskapet har stelnat och bevarats.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna led går från Syracusa i Italien till Grövelsjön i norr. För att ta dig till Syracusa från Mullsjö går du västerut mot Kölingared när du kommer till Ryfors. Tar du dig ända till Syracusa har du vandrat runt 450 mil från Mullsjö!

Leden sammanfaller med både Södra- och Västra Vätterleden. Mullsjö och Ulricehamns kommuner har bundit samman Södra Vätterleden med Redvägsleden.

Startpunkt Hotel Mullsjö.

Mer information och karta

Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heneleden startar vid Sägnernas hus i Sandhem. Leden är blåmarkerad, dubbelriktad och längden är 5,0 km. Landskapet är relativt flackt och leden går genom en blandad skogs- och kulturmark. Svårighetsgraden ligger kring medel. Leden följer till stor del enkla vägar och någon sträcka med skogsstig.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vandra i ett sjönära landskap med mycket granskog och inslag av kulturbygd.

Leden startar vid MSOK-stugan och är 9 kilometer.

Du går genom flack och kuperad terräng som på en blandning av skogsstigar och enkla vägar.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På den 5 kilometer långa kulturvandringen på Gyljerydsmon kommer du att passera flera viktiga platser i ortens tidiga historia. Mäktiga spår från istiden i ett mycket vackert och omväxlande landskap.

Leden startar vid Granstugans informationstavla och är bitvis kuperad.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kyllemo-leden startar vid Sandhem station. Leden är blåmarkerad, dubbelriktad och längden är 4,7 km. Landskapet är bitvis kuperat och leden går genom Sandhem tätort samt en blandad skogs- och kulturmark. Svårighetsgraden ligger kring medel. Leden följer till stor del enkla vägar och någon sträcka med skogsstig.

Kyllemo-leden kan även kombineras med Heneleden för en längre promenad.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En lättvandrad led på 22 kilometer där du upplever ett tvärsnitt av ortens historia. Landskapet är vackert och domineras av ljus och luftig tallmo som varvas med tindrande sjöar och vattendrag.

Leden startar vid MSOK-stugan och terrängen är delvis flack och delvis kuperad.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att Pinnabron är i behov av renovering så var uppmärksam om du väljer att använda den.

Vid infarten till Ryfors ligger Ryfors Gammelskog. Ett naturreservat med en över 350 år gammal led på 2 kilometer. Helt orörd barrskog med träd som är mer än 35 meter höga. Ett paradis för naturfotografen.

Ryfors Gammelskog ägs av stiftelsen Ryfors Gammelskog men förvaltning, praktiskt tillsyn av naturreservatet utförs av Länstyrelsen i Jönköping.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Ryfors unika naturupplevelser

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att vandra på historiska vägar i fager Smålands- och Västgötanatur! Leden som beskrivs sträcker sig från Jönköping till Falköping eller tvärtom. Med hjälp av de kartor och vägbeskrivningar som finns kan du välja själv hur du vill vandra: kort eller långt, åt norr eller åt söder, hela eller delar av den 92 km långa sträckan.

Församlingar, föreningar och andra grupper ordnar ibland också vandringar utmed leden.

Mer information och karta

Norra S:t Sigfridsleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leden är en 5,8 kilometer lång vandring i lövskog i naturreservatet Nyckelås.

Leden utgår från Näs Gård och du kommer att få uppleva ädellövskogens vackra årstidsskiftningar.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Nyckelås många sällsynta arter

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvängstorps vackra kultur- och skogslandskap bjuder på en omväxlande vandring med populära sevärdheter.

Den utgår från Utvängstorps kyrka och är 3,2 kilometer.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att Pinnabron är i behov av renovering så var uppmärksam om du väljer att använda den.

En natur- och kulturvandring på 6 kilometer genom den gamla bruksfastigheten Ryfors med anor från 1700-talet. Du passerar bland annat Ryfors gammelskog och platsen där Skandinaviens första golfbana anlades i Engelska parken från 1800-talet.

Ungefär halvvägs på leden befinner du dig på cirka 300 meters höjd över havet med en vidunderlig utsikt ända bort mot Grännabergen.

Leden går uteslutande på stig och väg med en cirka 2 kilometer lång backe.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett lättvandrat motionsspår på 10 kilometer.

Röda spåret startar vid Hotel Mullsjö och du går genom en mjukt kuperad terräng i ett omväxlande skogs- och kulturlandskap. Spåret fölljer bra stigar och enklare vägar.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen på en naturskön och sjönära vandring mellan Sandhem och Saxarp. En del av leden har koppling till Eriksgatan som nytillsatta kungar följde på medeltiden. Leden passerar även ruinen efter ett av Sveriges största potatislager vid Saxarps bränneri samt Grimstorps Gård där scener från filmen Änglagård 3 spelades in.

Man kan starta leden på två olika platser, vid Sandhems Kyrka eller vid Saxarps bränneri. Parkering finns.

Leden är 11,2 km lång. Leden är lätt till medelvandrad med mindre höjdvariationer. Leden har vit markering i båda riktningarnar.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du vandra på den sista och tionde etappen i Sjuäradsleden som startar i Hindås utanför Göteborg.

Du startar vid Hotel Mullsjö och följer inledningsvis Södra Vätterleden fram till Ryfors. På vägen dit passerar du bland annat Trollsjön. Från Ryfors, vidare till Årås kvarn går leden på grusväg.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smålandsleden är en sammanslagning av flera vandringsleder i Småland. Hela ledsystemet är 90 mil och du kan ansluta till leden på 60 olika ställen. På Smålandsledens egen webbsida hittar du närmare information som karta, etappernas svårighetsgrad och underlag så som skogsstig, grusad bilväg, asfalterad gång eller cykelväg och så vidare.

Mer information och karta

outdoor.smalandleden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En härligt omväxlande natur- och kulturupplevelse på 9 kilometer. Du passerar bland annat Ryfors gammelskogen och Gyljerydsmon där Trollsjön ligger vackert inbäddad i molandskapet.

Leden följer bra skogsstigar genom ett lättvandrat, men bitvis kuperat landskap. Utmed leden finns även ett stort antal geocacher utlagda.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sägnernas led är gulmarkerad, dubbelriktad och längden är 5,7 km. Landskapet är relativt flackt och leden går genom en blandad skogs- och kulturmark. Svårighetsgraden ligger mellan lätt och medel. Leden följer till stor del enkla vägar och någon kortare sträcka med skogsstig.

Sägnernas led startar vid Sägnernas hus i Sandhem.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du vandra på ledens första del, mellan Mullsjö och Bottnaryd. En etapp på totalt 29 kilometer.

Leden följer sjön Stråken och passerar en rik kulturbygd. De lättvandrade platåerna och tallmon passar utmärkt för vandring. Etappen fungerar bra som en längre heldagstur och kan kombineras med anslutande leder.

Södra Vätterleden ingår även i Smålandsleden.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Skaraborgsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här vandrar du på etapp 8 mellan Fagerhult och Mullsjö, en etapp på 29 kilometer.

Vandringen går i ett tidlöst skogs- och molandskap. Trakten formades av enorma ismassor för cirka 13 000 år sedan. Etappen fungerar bra som en längre heldagstur eller en lugnare tvådagarsvandring. Den kan även kombineras med anslutande leder i respektive ände för den som söker en längre vandring.

Västra Vätterleden ingår även i Smålandsleden.

Mer information och karta

Naturkartan Mullsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skaraborgsleder.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Smålandsleden

Outdoor Smålandsleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
20 juni 2024