Tillgänglighetsutlåtande

Mullsjö kommun arbetar aktivt med tillgänglighet på webbplatsen mullsjo.se. Det innebär till exempel att designen ser olika ut beroende på om du använder mobiltelefon, läsplatta eller dator. Sidan använder responsiv design och anpassar sig till din skärmbredd. Den ska vara lättanvänd och lättnavigerad.

Vi strävar efter att mullsjo.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.Vi följer därför officiella rekommendationer för hur en webbplats ska byggas upp. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar bra i moderna läsare. Med äldre läsare fungerar det fortfarande men vissa funktioner kan ha briser.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i webbriktlinjerna (WCAG 2.0) på följande delar av webbplatsen:

  • Våra pdf:er är inte alltid tillgängliga. Under hösten 2019 fortsätter vårt översynsarbete, där vi går igenom alla dokument för granskning och ser till att de är tillgänglighetsanpassade.
  • På grund av missbruk måste våra formulär skyddas med en så kallad captcha. Vi undersöker för närvarande vilka bättre alternativ som finns.

Upplever du hinder?

Hör av dej till oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi hjälper dej att få del av webbplatsens information och rättar till eventuella fel.

Du kan kontakta oss på:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du efter kontakt inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019