Trygghet och beredskap

Vi arbetar på olika sätt med säkerhet och krisberedskap. Vår kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva verksamhet i. Vårt mål är att hela kommunen ska ha ett likvärdigt skydd för olyckor, människors hälsa, egendom och miljö.

Här kan ni fylla på med mer text eller bilder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2020