VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Här kan du läsa om varningssystemet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det används när det är risk för att människors liv eller hälsa kan vara i fara.

Uppmaningen kan till exempel vara att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Uppmaningen kan också vara att koka dricksvattnet innan det används.

Hur kan du få information om VMA?

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i apparna Sveriges Radios SR Play och krisinformation.se.

I vissa fall kan du bli varnad genom:

  • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
  • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området.
  • Utomhusvarning med tyfoner - Hesa Fredrik. Denna hörs främst utomhus och bara på de platser där tyfoner finns. I Mullsjö kommun finns inga tyfoner.
  • Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

VMA för döva och hörselskadade

Alla människor som har en registrerad mobil i ett drabbat område kan få ett sms med VMA. Med registrerad mobil innebär att användaren har ett abonnemang hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget. Du behöver inte registrera dig särskilt för att få VMA utan detta sker automatiskt.

Senast uppdaterad:
4 juni 2024