Samverkan i länet

Här kan du få information kring den samverkan som sker mellan kommunen och andra aktörer för att uppnå en trygg och säker kommun.

För att uppnå bästa möjliga säkerhet och på så sätt skapa trygghet samverkar kommunen med olika aktörer. Det handlar om samverkan i olika former och med olika uppdrag. Här följer några av dessa samverkansforum.

Samverkan mellan myndigheter och organisationer i Jönköpings län som syftar till att stärka samhällets beredskap före, under och efter kriser. Ingående samverkansparter är Region Jönköpings län, länsstyrelsen, polisen, SOS Alarm AB och kommunerna (genom räddningschef i beredskap). Även Trafikverket och elbolag kan delta i gruppen vid behov.

Samverkan mellan räddningstjänster i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län. Samverkan syftar till starkare förebyggande insatser mot bränder och olyckor samt gränslös räddningstjänst som bygger på avtal mellan kommunerna. Kommunerna delar på beredskap i form av räddningschef i beredskap.

Senast uppdaterad:
4 juni 2024